O projekcie

Dotacje na innowacje

Sanora z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Multilearning: innowacyjne podejście do rynku szkoleniowego szansą rozwoju spółki Sanora Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1.
Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego portalu udostępniającego e-usługę cyfrową Multilearning mającą na celu budowanie społeczności zorientowanej na pogłębianie wiedzy w sposób pośredni i bezpośredni.
Zasadnicza funkcjonalność Multilearning składa się z poniższych funkcjonalności:

  • udostępnianie szkoleń,
  • e-trener (wspomagający planowanie ścieżki rozwoju osobistego),
  • kreator szkoleń z funkcją publikacji,
  • automatyczne sprawdzanie jakości szkoleń,
  • moduł przetargowy do realizacji szkoleń,
  • powiadomienia o istotnych dla użytkownika zdarzeniach,
  • mobilna wersja serwisu.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 1.08.2013 r.—30.11.2014 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem www.e-sanora.eu.
Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO